Pioniers van het Ras

H.A.P. Smith was een enorm liefhebber van de Toller en in de beginjaren van 1900 maakte hij zich sterk om het ras in stand te houden nadat er vele honden en hun pups gestorven waren tijdens de koude winter. In een brief die hij schrijft vermeldt hij dat er vele honden gestorven zijn, maar dat hij gelukkig twee teven en een reu heeft kunnen behoeden voor de dood. Met deze honden gaat hij proberen om het ras nieuw leven in te blazen. Zijn fascinatie voor de Toller kwam voort uit hun kwaliteiten in de jacht.

Kolonel Cyril Colwell, die andere pionier van het ras, schreef in 1945 de eerste rasstandaard van de Toller.

Na de 2e wereldoorlog begon Avery Nickerson met het gericht fokken van de hond, en hierdoor kan hij toch wel als grote stimulator van het ras genoemd worden, ondanks dat er ook wel anderen waren die zich bezig hielden met het fokken van de Toller. Avery begon na de 2e wereldoorlog gericht te fokken onder de kennelnaam Habourlights. Tot in het midden van de jaren ’60 van de vorige eeuw waren die rooie rakkers eigenlijk een goed bewaard geheim en kende niemand buiten Nova Scotia de honden, maar na die tijd nam hun populariteit toe en verspreidde ze zich over geheel Canada en vandaar uit naar Amerika en uiteindelijk worden in 1982 de eerste honden naar Europa geïmporteerd. In 1984 wordt vervolgens het eerste nest Tollers in Denemarken geboren.

Vervolgens wordt in 1989 in Nederland het eerste nestje geboren, nadat een jaar eerder een reu en een teef naar Nederland werden geïmporteerd.


Bron: doggo.nl